Vårt uppdrag
Utförande och mâl

Vi utvecklar och producerar utrustning för svetsning och skärning med hjälp av ultraljud. Vi säljer detta som kompletta utrustningar eller individuella komponenter såsom; generatorer och converters. Vårt utbud kompletteras av applikationsinriktade konsulttjänster samt konstruktion och tillverkning av svetsverktyg. Vi är med våra förstklassiga produkter och kundorienterade service nummer 1 i världen.


Värderingar

Våra handlingar är baserade på etiska värderingar. Vi strävar mot rättvisa, mänsklig värdighet och respekt för människor omkring oss och utmärker oss med en vilja att hjälpa varandra, vår partners och samhället. Samtidigt kan vi arbeta i ett team och är konkurrenskraftiga, innovativa, effektiva och strävar efter framgång. Vi strävar efter att framställa meningsfulla produkter och uppfylla följande intressenters intressen.


Kunder

Kunder och maskinbyggare drar nytta av högkvalitativa komponenter och maskiner som är användarvänliga. Vi utvecklar högkvalitativa state-of-the art produkter utformade för att möta våra kunders krav. Vi är flexibla, strävar efter att hålla korta leveranstider, är lösnings- och serviceorienterade. Vi garanterar problemfri drift av våra maskiner.


Anställda

Vi håller avsiktligt vår ledningsstruktur enkel och leder verksamheten med hjälp av överenskomna mål. Vi skapar nödvändig infrastruktur och de dynamiska strukturer som krävs för att tillfredställa marknaden. Vi tar ansvar genom att främja kvinno-och familjevänliga strukturer, jämställdhet mellan könen, rättvisa löner, hälsa, säkerhet på arbetsplatsen och personlig och yrkesmässig utveckling.


Ekonomi

Vi strävar efter en rimlig vinst och en hög grad av självfinansiering samt att uppfylla våra förpliktelser i tid.


Samhälle

Vi är medvetna om vårt ansvar gentemot regionen och samhället. Vi kommunicerar gärna och öppet. Tillvaratagande av arbetstillfällen och främjande av lärlingsutbildning är av central betydelse för oss. Med aktiva och passiva bidrag stödjer vi grupper och projekt.


Miljö

Skyddande av naturresurser är viktigt för oss. Vi säkerställer hållbar användning av energi och omhändertagande av avfall.


Leverantörer

Rättvisa, långsiktighet och kvalitet i relationen med våra leverantörer är av yttersta vikt.