Kvalitet
Beprövad Schweizisk kvalitet

För oss är kvalitet inte bara ett tomt ord utan en grundläggande attityd som är grunden för alla våra tankar och handlingar. Därför omfattar vår förståelse för kvalitet mycket mer än bara våra förstklassiga produkter och tjänster. Tillförlitlighet, noggrannhet och kontinuitet är de centrala delarna av den berömda schweiziska kvaliteten och är också hörnstenarna i vår helhetssyn på kvalitet. Våra ansträngningar riktas mot våra målgrupper, vår miljö och att ge bästa möjliga förutsättningar för våra anställda.Kvalitetsstyrning i enlighet med ISO 9001ISO 9001-certifiering

Full kundorientering, integrerat management och affärsprocesser, samt faktarelaterade beslutsprocesser är de viktigaste aspekterna som ingår i den välkända internationella standarden för kvalitetsstyrning. Certifiering enligt ISO 9001 är en garanti för våra samarbetspartners som innebär att vi inte vilar på lagrarna, utan utövar en kraftfull kontinuerlig förbättringsprocess. Det gynnar både våra kunder, leverantörer, och våra anställda.Certifiering enligt ISO 13485:2012 – ledningssystem för medicinteknikISO 13485-certifiering

Ännu en milstolpe på vägen - Vi är nu certifierade enligt ISO 13485!
Vi kan stolt meddela att vi nu till fullo uppfyller de höga kraven i ISO 13485:2012 och därmed är certifierade.
Ledningssystemet omfattar utveckling, tillverkning och distribution av ultraljudssvetsar och ultraljudskomponenter för specialmaskiner samt applikationsrådgivning, utveckling och tillverkning av kundanpassade verktyg.
ISO 13485:2012 anger krav för kvalitetsledningssystem för företag som vill bevisa sin förmåga att tillhandahålla medicinteknisk utrustning och tillhörande tjänster som till fullo uppfyller kraven från kunden och regelverket för medicinteknik och tillhörande tjänster.
Huvudsyftet med ISO 13485:2012 är att underlätta harmoniserade reglerade krav på medicinteknik för kvalitetsledningssystem. Observera att vår ultraljudssvets Dynamic 3000 redan är certifierad enligt ISO-klass 6 och därför uppfyller kraven för renrumsapplikationer.
Men RINCO ULTRASONICS AG vilar inte på sina lagrar. Vi arbetar ständigt med att förbättra våra processer för att även i framtiden kunna erbjuda våra kunder allra högsta kvalitet.


ISO 14001 - internationellt erkänd standard för miljöledningssystemISO 14001-certifiering

RINCO uppfyller kraven.

Vi kan stolt meddela att vi nu är certifierade enligt ISO 14001. Den internationellt erkända standarden för ledningssystem för att fastställa och styra ett företags miljöpåverkan. Våra produkter tillverkas med minimal miljöpåverkan. Vi förbättrar ständigt våra resultat genom att sätta upp särskilda mål enligt miljöpolicyer och mäta dem kontinuerligt. ISO 14001 är den tredje av våra ISO-certifieringar efter ISO 9001 (kvalitetsledning) och ISO 13485 (för medicinteknik).Modern teknologi för högkvalitativa sonotroder

Utveckling och tillverkning av förstklassiga ultraljudsverktyg är en av RINCO ULTRASONICS kärnkompetenser. Vi är, tack vare våra breda kompetens, världsledande. Detta gäller särsklit kompositsonotroder samt sonotroder för mat och dryck. State-of-the-art FEM system gör möjligt för oss att visualisera vibrationerna i våra sonotroder och att anpassa formen ur ett akustiskt perspektiv, så att en optimal distribution av amplituden kan uppnås. Felfria material bearbetade med hjälp av CAM teknologi garanterar verktyg med lång livslängd och korrekt amplitud.