ADG

Generatorer för ultraljudssvetsning

ADG generatorerna är framtagna för användning tillsammans med maskiner ur Standardserien.

  • Användarvänlig menynavigering
  • RS232 seriellt gränssnitt möjliggör dataöverföring för extern loggning av svetsdata.
  • Enkel anpassning till specialmaskiner

Ladda ner
dokumentet
Begär information

Teknisk specifikation :

Arbetsfrekvens: 70 kHz / 35 kHz / 20 kHz
Driftlägen: Tids-mode; Energi-mode; Väg-mode; Kontinuerlig; Ändlägesstopp
Kommunikation och interface: RS232, Digital I/O
Amplitud: 40 – 100%, justerbar 1% steg
Vikt: 16 kg