• Hem>
  • Workstation>
  • Workstation med automatisk inmatning (Station de travail avec alimentation automatique)

Station de travail avec alimentation automatique

Workstation med automatisk inmatning

Workstation med rundmatningsbord kan användas tillsammans med en Dynamic 3000, Dynamic 745, Standard 3000 eller Standard 745.

Workstation med rundmatningsbord används där ljudemissionen från ultraljudssvetsen är för hög vid svetsning av särskilda material och bullerskydd saknas.

  • Enkel integration och manövrering
  • Ultraljudspress och ljudbur i ett
  • Ergonomisk arbetsplats tack vare justerbar höjd
  • Enkel placering av arbetsstycket i utdragslådan, även med robotarm och laddningsautomat
  • Kraftig bullerreducering, inga hörselskydd behövs
  • Uppfyller den högsta säkerhetsstandarden
  • Konstruktion som tar liten plats
  • Kan lätt placeras med gaffeltruck

Fråga om Workstation med automatisk inmatning:


„Vilka fördelar har utdragslådan?““
Utdragslådan öppnas och stängs automatiskt. Den är dessutom idealisk för svårplacerade arbetsstycken eftersom utdragslådan sänks ner efter öppnandet så att hela hållaren är fritt åtkomlig. Svetsförloppet startas genom att man trycker på START-knappen. Först stängs utdragslådan, sedan utförs svetsningen och därefter öppnas utdragslådan igen.

Ladda ner
dokumentet
Begär information

Teknisk specifikation :

Arbetsfrekvens: 20 kHz / 35 kHz
Säkerhetsaspekter: Denna ultraljudssvetsmaskin är CE-märkt och motsvarar därmed de europeiska säkerhetskraven
Strömbrytare: Startknapp, nödstoppsknapp
Kapacitet: Den justerbara nivåplattans storlek: 382 x 295 mm
Vikt: Workstation: 170 kg, inkl. press och generator: ca 230 – 300 kg
Kompatibel med pressarna: Dynamic 3000, Dynamic 745, Standard 3000, Standard 745