• Hem>
  • Handenheter för ultraljudssvetsning 35 kHz

Handenheter för ultraljudssvetsning 35 kHz

Handenhet för ultraljudssvetsning HG35-3 /-4

Handenhet för ultraljudssvetsning HG35-3 /-4

Handenhet för ultraljudssvetsning HW35-3 /-4

Handenhet för ultraljudssvetsning HT35-2 /-3

The 35 kHz ultrasonic hand welding units are suitable for manual welding and cutting operations from small to medium size.


Handenhet för ultraljudssvetsning

HG35-3 /-4

Handenhet HG35-3/-4 är lämplig för lämplig för små till medelstora svets- och skäroperationer.

produkt-och
applikationsdetaljer
Begär
information

Handenhet för ultraljudssvetsning

HT35-2 /-3

Handenhet HT35-2/-3 är lämplig för små till medelstora svetsoperationer.

produkt-och
applikationsdetaljer
Begär
information

Handenhet för ultraljudssvetsning

HW35-3 /-4

Handenhet HW35-3/-4 är lämplig för lämplig för små till medelstora svets- och skäroperationer.

produkt-och
applikationsdetaljer
Begär
information