• Hem>
 • Kosmetik

Kosmetik

Iso 9001 certification Iso 13485 certification Iso 14001 certification

Inom kosmetikbranschen är man mycket noga med den estetiska aspekten när det gäller förpackningar. Och det är inte alltid lätt att kombinera med hygieniska och hälsomässiga krav. RINCO-produkterna är lösningen på problemet. Våra svetsmaskiner med ultraljudsteknik möjliggör svetsning av termoplaster med lackerade, strukturerade eller polerade ytor utan att skada produkten. För att foga delarna behöver man inte använda några hälsovådliga adhesionsmedel. Vi har dessutom en produktlinje med maskiner som specialkonstruerats för renrumsproduktion. Våra produkter utmärker sig genom sin långa livslängd och sitt låga behov av underhåll. Har du behov av flexibilitet? Inga problem. Tack vare maskinernas moduluppbyggda konstruktion kan en manuell arbetsstation snabbt byggas ut till automationslinjen. Vi ger dig gärna råd inför nästa projekt.


Ultraljudssvetsar Standard 3000
Ultraljudssvetsar Standard 3000

Fixturer och sonotroder 70 kHz, 40 kHz, 35 kHz, 30 kHz, 20 kHz
Fixturer och sonotroder

Standardconverters Convertisseurs Ultrasons Standards
Standardconverters

Specialconverters Convertisseurs Ultrasons Spéciaux
Specialconverters

Standardboosters Boosters Standards Ultrasons
Standardboosters

Specialboosters Boosters Spéciaux Ultrasons
Specialboosters

Handenhet för ultraljudssvetsning HG20-1
HG20-1

Handenhet för ultraljudssvetsning HG35-3 /-4
Handenhet för ultraljudssvetsning HG35-3/-4

Handenhet för ultraljudssvetsning HW35-3 /-4
Handenhet för ultraljudssvetsning HW35-3/-4

Handenhet för ultraljudssvetsning HT35-2 /-3
Handenhet för ultraljudssvetsning HT35-2/-3

Handenhet för ultraljudssvetsning HG70-1
Handenhet för ultraljudssvetsning HG70-1

Handenhet för ultraljudssvetsning HW70-3
Handenhet för ultraljudssvetsning HW70-3

Ultraljudssvetsar Standard 745
Ultraljudssvetsar Standard 745

Ultraljudssvetsar Standard 50
Ultraljudssvetsar Standard 50

Ultraljudssvets 20 kHz Dynamic 3000
Ultraljudssvets 20 kHz Dynamic 3000

Ultraljudssvets 35 kHz Dynamic 745
Ultraljudssvets 35 kHz Dynamic 745

Cutting head CH35
Cutting head CH35

Special actuator SV35-40
Special actuator SV35-40

Generatorer för ultraljudssvetsning ADG
ADG

Generator för ultraljudssvetsning ACU
Generator för ultraljudssvetsning ACU

Ultrasonic welding generator RDG
RDG

Ultrasonic welding generator SDG
SDG

Generatorer för ultraljudssvetsning AGM
AGM

SV35 - 35 kHz

Handenhet för ultraljudsskärning HC35-4 /-5 / -7
Handenhet för ultraljudsskärning HC35-4/-5 /-7

SPA20

MA35-20

Ultrasonic Welding Machine Easy 3000
Easy 3000

Ultrasonic Welding Machine Easy 745
Easy 745

Workstation med automatisk inmatning Station de travail avec alimentation automatique
Workstation med automatisk inmatning

Ultraljudssvetsmaskinerna Electrical Motion 20 kHz Electrical Motion 20
Ultraljudssvetsmaskinerna

Ecoline generator Ecoline
Ecoline generator 35 kHz

Med våra maskiner och vårt kunnande uppnår du:

 • Opåverkade produkter eftersom även förpackningar till värmekänsliga produkter kan svetsas utan problem: Svetsverktyget förblir kallt under hela svetsningen.
 • En hög processhastighet
 • Korta processcykler
 • Konstanta, bestående, precisa och reproducerbara svetsresultat
 • Absolut process- och kvalitetskontroll med parameterregistrering
 • En hög processäkerhet
 • Mycket litet behov av underhåll

Automatiserad svetsning:

 • Tack vare den moduluppbyggda konstruktionen kan en manuell arbetsstation alltid byggas ut till automationslinjen eller byggas in i en specialmaskin
 • Styrning och manövrering sker via en ultraljudsgenerator

Fördelar med ultraljudssvetsning:

 • Ekonomiskt, energisnålt, effektivt
 • Miljövänligt
 • Utan extra förbindelsekomponenter

Våra verktyg:

 • Kundspecifika; beräknade och simulerade med FEM
 • Lång livslängd och lågt slitage
 • Finns i utvalda material
 • Byts snabbt tack vare snabbytessystem

Vad kan bearbetas och hur?

 • Termoplaster
  • svetsning
  • nitning
  • stansning
  • försänkning
  • falsning
  • försegling
 • Industritextil och nonwoven-material:
  • skärning
  • stansning
  • försegling
  • svetsning

Vilka material kan fogas ihop?

 • Amorfa termoplaster som t.ex.: ABS, MABS, PSU, PS, SAN, PC, PMMA, SB
 • Delkristallina termoplaster som t.ex.: COC, PP, PUR, PE, POM
 • Sampolymerer
 • Nonwoven-material som t.ex.: polyamid, polyester
 • (uppräkningen är inte fullständig)