• Hem>
 • Högteknologi

Högteknologi

Iso 9001 certification Iso 13485 certification Iso 14001 certification

Ingenstans hittar man produkter med så korta livscykler som inom den högteknologiska industrin. Därför är det viktigt att optimera produktionsprocessen och hålla stilleståndstider så korta som möjligt. Men kvaliteten får inte lida av detta. Högteknologiska produkter följer med i tiden och så även deras design. För att hantera allt detta krävs flexibla leverantörer och tillverkare av verktyg och komponenter. Med RINCO ULTRASONICS AG vid din sida har du en partner som ger råd om komponenter och garanterar snabba leveranser. Våra maskiner har lång livslängd och kräver litet underhåll. Service och verktygsbyte görs i en handvändning. Tack vare den moduluppbyggda konstruktionen möjliggör våra ultraljudsmaskiner en hög flexibilitet. Ultraljudssvetsning är dessutom en mycket snabb fogteknik som minskar produktionstiden betydligt. Kontakta oss gärna för rådgivning
inför ditt kommande projekt.


Ultraljudssvetsar Standard 3000
Ultraljudssvetsar Standard 3000

Fixturer och sonotroder 70 kHz, 40 kHz, 35 kHz, 30 kHz, 20 kHz
Fixturer och sonotroder

Standardconverters Convertisseurs Ultrasons Standards
Standardconverters

Specialconverters Convertisseurs Ultrasons Spéciaux
Specialconverters

Standardboosters Boosters Standards Ultrasons
Standardboosters

Specialboosters Boosters Spéciaux Ultrasons
Specialboosters

Handenhet för ultraljudssvetsning HG20-1
HG20-1

Handenhet för ultraljudssvetsning HG35-3 /-4
Handenhet för ultraljudssvetsning HG35-3/-4

Handenhet för ultraljudssvetsning HW35-3 /-4
Handenhet för ultraljudssvetsning HW35-3/-4

Handenhet för ultraljudssvetsning HT35-2 /-3
Handenhet för ultraljudssvetsning HT35-2/-3

Handenhet för ultraljudssvetsning HG70-1
Handenhet för ultraljudssvetsning HG70-1

Handenhet för ultraljudssvetsning HW70-3
Handenhet för ultraljudssvetsning HW70-3

Ultraljudssvetsar Standard 745
Ultraljudssvetsar Standard 745

Ultraljudssvetsar Standard 50
Ultraljudssvetsar Standard 50

Ultraljudssvets 20 kHz Dynamic 3000
Ultraljudssvets 20 kHz Dynamic 3000

Ultraljudssvets 35 kHz Dynamic 745
Ultraljudssvets 35 kHz Dynamic 745

Cutting head CH35
Cutting head CH35

Special actuator SV35-40
Special actuator SV35-40

Generatorer för ultraljudssvetsning ADG
ADG

Generator för ultraljudssvetsning ACU
Generator för ultraljudssvetsning ACU

Ultrasonic welding generator RDG
RDG

Ultrasonic welding generator SDG
SDG

Generatorer för ultraljudssvetsning AGM
AGM

SV35 - 35 kHz

Handenhet för ultraljudsskärning HC35-4 /-5 / -7
Handenhet för ultraljudsskärning HC35-4/-5 /-7

SPA20

MA35-20

Ultrasonic Welding Machine Easy 3000
Easy 3000

Ultrasonic Welding Machine Easy 745
Easy 745

Workstation med automatisk inmatning Station de travail avec alimentation automatique
Workstation med automatisk inmatning

Ultraljudssvetsmaskinerna Electrical Motion 20 kHz Electrical Motion 20
Ultraljudssvetsmaskinerna

Ecoline generator Ecoline
Ecoline generator 35 kHz

Med våra maskiner och vårt kunnande uppnår du:

 • En hög processhastighet
 • Korta processcykler
 • Konstanta, bestående, precisa och reproducerbara svetsresultat
 • Absolut process- och kvalitetskontroll med parameterregistreringr
 • En hög processäkerhet
 • Mycket litet behov av underhåll

Automatiserad svetsning:

 • Tack vare den moduluppbyggda konstruktionen kan en manuell arbetsstation alltid byggas ut till automationslinjen eller byggas in i en specialmaskin
 • Styrning och manövrering sker via en ultraljudsgenerator

Fördelar med ultraljudssvetsning:

 • Ekonomiskt, energisnålt, effektivt
 • Miljövänligt
 • Utan extra förbindelsekomponenter

Våra verktyg:

 • Kundspecifika; beräknade och simulerade med FEM
 • Lång livslängd och lågt slitage
 • Finns i utvalda material
 • Byts snabbt tack vare snabbytessystem

Vad kan bearbetas och hur?

 • Termoplaster
  • svetsning
  • nitning
  • stansning
  • försänkning
  • falsning
  • försegling
 • Industritextil och nonwoven-material:
  • skärning
  • stansning
  • försegling
  • svetsning

Särskilt lämpligt: inbäddning för ihopfogning av metaller med plastdelar

 • Inga skador från processen
 • Ingen förvärmning av metalldelar
 • Förenklar formsprutningen

Vilka material kan fogas ihop?

 • Amorfa termoplaster som t.ex.
  ABS, PS, SAN, PC, PMMA, SB
 • Delkristallina termoplaster som t.ex.:
  PP, PA, POM, PE, PEEK
 • Sampolymerer
 • (uppräkningen är inte fullständig)