• Hem>
 • Förpackning

Förpackning

Iso 9001 certification Iso 13485 certification Iso 14001 certification

Ultraljudstekniken blir allt populärare inom förpackningsindustrin. Med ultraljudsteknik utförs svetsning, stansning, skärning och försegling av behållare av de mest skilda sorter som t.ex. tuber, flaskor, påsar och blister. Till skillnad från andra svetstekniker spelar det ingen roll om innehållet är värmekänsligt eller inte. Ultraljudssvetsning är en mycket skonsam metod där objektet inte hettas upp, och verktyget förblir kallt under hela processen. Dessutom är ultraljudssvetsning miljövänlig eftersom inga extra processmedel behövs. Den är även tidsbesparande eftersom verktyget inte förorenas under svetsningen. Tack vare den avancerade tekniken har processhastigheten och kvaliteten ökats enormt. Produktrester i svetsområdet utgör inte längre några problem, och trots det åstadkoms en fog med perfekt kvalitet.


Ultraljudssvetsar Standard 3000
Ultraljudssvetsar Standard 3000

Fixturer och sonotroder 70 kHz, 40 kHz, 35 kHz, 30 kHz, 20 kHz
Fixturer och sonotroder

Standardconverters Convertisseurs Ultrasons Standards
Standardconverters

Specialconverters Convertisseurs Ultrasons Spéciaux
Specialconverters

Standardboosters Boosters Standards Ultrasons
Standardboosters

Specialboosters Boosters Spéciaux Ultrasons
Specialboosters

Handenhet för ultraljudssvetsning HG20-1
HG20-1

Handenhet för ultraljudssvetsning HG35-3 /-4
Handenhet för ultraljudssvetsning HG35-3/-4

Handenhet för ultraljudssvetsning HW35-3 /-4
Handenhet för ultraljudssvetsning HW35-3/-4

Handenhet för ultraljudssvetsning HT35-2 /-3
Handenhet för ultraljudssvetsning HT35-2/-3

Handenhet för ultraljudssvetsning HG70-1
Handenhet för ultraljudssvetsning HG70-1

Handenhet för ultraljudssvetsning HW70-3
Handenhet för ultraljudssvetsning HW70-3

Ultraljudssvetsar Standard 745
Ultraljudssvetsar Standard 745

Ultraljudssvetsar Standard 50
Ultraljudssvetsar Standard 50

Ultraljudssvets 20 kHz Dynamic 3000
Ultraljudssvets 20 kHz Dynamic 3000

Ultraljudssvets 35 kHz Dynamic 745
Ultraljudssvets 35 kHz Dynamic 745

Ultraljudssvets 35 kHz ABW35
ABW35

Cutting head CH35
Cutting head CH35

Special actuator SV35-40
Special actuator SV35-40

Generatorer för ultraljudssvetsning ADG
ADG

Generator för ultraljudssvetsning ACU
Generator för ultraljudssvetsning ACU

Ultrasonic welding generator RDG
RDG

Ultrasonic welding generator SDG
SDG

Generatorer för ultraljudssvetsning AGM
AGM

SV35 - 35 kHz

Handenhet för ultraljudsskärning HC35-4 /-5 / -7
Handenhet för ultraljudsskärning HC35-4/-5 /-7

SPC35

SPA20

MA35-20

Ultrasonic Welding Machine Easy 3000
Easy 3000

Ultrasonic Welding Machine Easy 745
Easy 745

Workstation med automatisk inmatning Station de travail avec alimentation automatique
Workstation med automatisk inmatning

Ultraljudssvetsmaskinerna Electrical Motion 20 kHz Electrical Motion 20
Ultraljudssvetsmaskinerna

Ecoline generator Ecoline
Ecoline generator 35 kHz

Med våra maskiner och vårt kunnande uppnår du:

 • En hög processhastighet
 • En starkt fog trots vätskor, pulver eller fasta partiklar i svetsfogen
 • Opåverkade produkter eftersom även förpackningar till värmekänsliga livsmedel som mjölkprodukter och choklad kan svetsas utan problem: Svetsverktyget förblir kallt under hela svetsningen.
 • En starkare svetsfog än med värmeförsegling
 • Smalare fogar och därmed materialbesparing
 • Korta processcykler
 • Konstanta, bestående, precisa och reproducerbara svetsresultat
 • Absolut process- och kvalitetskontroll med parameterregistrering
 • En hög processäkerhet
 • Mycket litet behov av underhåll
 • Alltid redo för drift

Automatiserad svetsning:

 • Tack vare den moduluppbyggda konstruktionen kan en manuell arbetsstation alltid byggas ut till automationslinjen eller byggas in i en specialmaskin
 • Styrning och manövrering sker via en ultraljudsgenerator

Fördelar med ultraljudssvetsning:

 • Ekonomiskt, energisnålt, effektivt
 • Miljövänligt
 • Utan extra förbindelsekomponenter

Våra verktyg:

 • Kundspecifika; beräknade och simulerade med FEM
 • Lång livslängd och lågt slitage
 • Finns i utvalda material
 • Byts snabbt tack vare snabbytessystem

Var används ultraljudssvetsning?

 • Blister
 • Påsar
 • Vikblister
 • Kartonger
 • Tuber
 • Askar
 • Folie (även belagd)
 • Flaskor
 • (uppräkningen är inte fullständig)

Patenterad teknik för förseglingsfolie:

 • Förseglingsmönster med större yta
 • Försegling med kontur