• Hem>
  • Dokumentation

Dokumentation

Ultraljudssvetsning

Ladda ner dokumentet

335 ko

Vägledning till optimering av plastartiklars utformning för ultraljudssvetsning.


Svetsning av metallinsats

Ladda ner dokumentet

159 ko

Vägledning till optimering av plastartiklars utformning för svetsning av metallinsatser. Detta är en metod för att sammanfoga metall och termoplaster genom att föra in en metallinsats i en plastartikel.


Omformning

Ladda ner dokumentet

305 ko

Vägledning till optimering av plastartiklars utformning för omformning med ultraljud.

Förutom svetsning av metallinsatser erbjuder omformningstekniken i huvudsak tre sätt att sammanfoga termoplaster med andra material:

- Nitning (Riveting)
- Flänsning (Flanging)
- Inneslutning (Embedding)


Fogutformning

Ladda ner dokumentet

129 ko

12 ritningar av olika fogutformningar avseende ultraljudssvetsförband för termoplaster.